*.*.*سرزمین عجیــــب و غریـــــب*.*.*

نباشی....


m.t

نباشــــــــی. . .

مــــــــــــــن. . .

هیــــچ حســـی . . .

به روز برفـــــــی ندارم . . .

من عاشق زمستــــــــانم

عاشق اینکه ببینمت

در زمستان آرام راه می روی

که سُر نخوری !

که گونه هایت از سرمــــــــا سرخ شده است

معصومانه به زمین خیره ای

چه قدر دوست داشتنی شده ای ..

حرفم را پس میگیرم

من عاشق زمستــــــــان نیستم ،

عاشق تــــــــوام.........چه جالب...
ناز را میکشیم
آه رامیکشیم
انتظار را میکشیم
فریاد رامیکشیم
درد را میکشیم
ولی بعداین همه سال انقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم
دست بکشیم.........

m.t

زمانی که هیچ جا عشقی را نیافتی

زمانی که در لحظات زندگی رها شدی

زمانی که احساس کردی تنها  ترینی

زمانی که هیچ جا عزیزت را نیافتی

تا....

به چشمانش خیره شوی

و به جای آن غریبه ای را دیدی

مرا به خاطرآور......


m.t

هــیــچــوقـــت ...

بــه خــاطـر هـیــچـکـس ...

از ارزشـهــایــت دســت نـکـــش ...

چـــون زمـــانـی کـه آن فــرد از تــو دســت بـکـشـــد ..

تــو مـی مـانــی و یـک "مــــن" بــی ارزش ...[ جمعه 26 دی 1393 ] [ 11:28 قبل از ظهر ] [ melika t ] [ نظرات() ]