*.*.*سرزمین عجیــــب و غریـــــب*.*.*

بعد مدت ها..............
دیـــــــگر


استــفــاده نمی کنــم


از میــم مالکــیـــت !!!


خداحافظ


عـزیــزش...


m.t


برگرد و نگاه کن از من چه ساخته ای!


ویرانه ای از پوست و استخوان…


و مشتی شعر عاشقانه


این عاقبت کسی ست که چشمان خیس تو را دید…


m.t


جایت را با دیگری پُر میکنند


احساس… سیری چند؟؟!


آدم هــای عجیبـــی دارد اینجــا!


دوستــی هــایشان نـــاگهانی ســت


دلبستــن شـــان غریـــب است


و رفتــن شان آشنـــا…!m.t


بعــضـــیـ فَقــَــط رَهْـــگُـذرنـــد از هَمـــــــان اولْ...

میـ آینـــــــد کِهـ برونـــد میـ آینــــــــد کِهـ نمانــنـد

ــــادتْ بـــاشَـد

هیچــــ وقـــتْ دل نبندی به بودنـِشــــــانــْــ !!!


چــون وقتــــــی بــــرَونــْـد تــــــو میـ مانـــی و دلی کِهـ


دیگـــــر تــــــا

اَبـــَــد دل نمیـ شــــود برایــَـتْ..............


[ سه شنبه 7 مرداد 1393 ] [ 07:39 بعد از ظهر ] [ melika t ] [ نظرات() ]