*.*.*سرزمین عجیــــب و غریـــــب*.*.*

..................


m.t

من پذیرفتم شکست خویش را...........

پندهای عقل دوراندیش را.........................

من پذیرفتم که عشق افسانه است..................

میروم از رفتن من شاد باش..............

از عذاب دیدنم آزاد باش..................

چون که تو تنهاتر از من میروی....

آرزو دارم توهم عاشق شوی.......

آرزو دارم بفهمی درد را............


معنی برخوردهای سرد را.........


      ******************

می روم شاید کمی حال شما بهتر شود................


می گذارم با خیالت روزگارم سر شود..............


[ دوشنبه 10 شهریور 1393 ] [ 05:15 بعد از ظهر ] [ melika t ] [ نظرات() ]