*.*.*سرزمین عجیــــب و غریـــــب*.*.*

دیالوگ


مهتاب: چی شد که فکر کردی راستشو بگی؟

علی: موقع صبحونه یه جک برام تعریف کردی و

انقد خندیدی که غذا ریخت رو آستین لباست وقتی آستین لباستو تمیز کنی و

من تو اون دو سه دقیقه به پالتوت، به عینکت، قاشقت که کنار ظرف بود،

 به عروسکی که به جا سوئیچیت آویزون بود،

به هوای نفست که تو فضا پخش بود فکر میکردم دیدم

 تا حالا هیچ کس انقد به من نزدیک نبوده

 واسه همین دیگه نخواستم به دروغم ادامه بدم...

#نزدیکترهرچی رو تو دوست داشتی رو من دوست داشتم،

اون روزو یادمه که خانم معلم پرسید: هرکی، از چی تو زمستون خوشش می یاد؟

همایون خُله گفت از شیر سرد،

لاله گفت از دماغ هویجی آدم برفی،

آندره گفت از برف،

یاسمین گفت از هیچیش،

ناهید گفت از سرما خوردن،

علی گفت از صدای برف،

من گفتم از تعطیلی مدرسه به خاطر برف،

تو گفتی از بوی پوست پرتقال سوخته روی بخاری وسط روز برفی،

می دونستم تو یه چیزی میگی که شبیه بقیه نیست،

تو فرق داشتی گلی

#صفی_یزدانیان

" در دنیای تو ساعت چند است " .لوریا: من خیلی از رنگ بنفش خوشم میاد.

جان: چه خوب، منم رنگ آبی رو خیلی دوست دارم،

بنفشو یه کم کمرنگ کنی میرسی به آبی، رنگ های نزدیکی هستن تقریبا...

لوریا: آره، رنگ های نزدیکی هستن.

جان: البته نیازی به اینهمه فلسفه بافی نیست،

 دوسِت دارم...!

حتی اگه تو از سفید خوشت بیاد،

 من از مشکی!

#عباسعلی_تنها / سرود بی حوصلگ[ شنبه 25 فروردین 1397 ] [ 09:24 بعد از ظهر ] [ melika t ] [ نظرات() ]بعد از مدت ها :)


نشست تو ماشین دستاش می لرزید بخاری رو روشن کردم

 

گفت: عشقم ماشینت بوی دریا میده!

 

گفتم:ماهی خریده بودم..

 

گفت:ماهی مرده که بوی دریا نمیده !

 

گفتم:هرچیزی موقع مرگ بوی اون جایی رو می ده که دلتنگشه!

 

گفت:من بمیرم بوی تورو میدم.....!

 

BARAN

 

ماهی ها نه گریه می کنند نه قهر و نه اعتراض!

تنها که می شوند

قید دریا را می زنند!

وتمام مسیر رودخانه را تا اولین قرار عاشقی شان برعکس شنا می کنند!

 یك نفر بیاید و تمام كردن را یادمان دهد!

نقطه گذاشتن و سرِ خط رفتن را

 ما اسطوره هایى از نسلِ رابطه هاى بى سر و ته ایم

 كم و بیش همه ى ما،

 یك رابطه معلق را تجربه كردیم...

نه دلِ كندن داشتیم،

 نه توانِ ماندن...

نه دوستش داشتیم و

 نه طاقتِ با دیگرى دیدنش را

 به خودمان كه آمدیم؛

 دیدیم شیرین ترین لحظه هاى زندگىِ مان را

 دادیم براىِ آدمى كه بعدترها بى لیاقتى اش را ثابت كرد

 یك نفر بیاید و

 الفباىِ تمام كردن را یادمان دهد!

 #علی_قاضی_نظامکسی که دوستت دارم نمی گوید...

کسی که اقرار نمی کند شبهایش بی حضور شما صبح نمی شود...

کسی که نمی گوید صدایتان که بلرزد دلش می لرزد...

مغرور نیست...

کسی که دلش پرواز می کند برای آغوشتان

 و سفت بغل نمی گیردتان...

دوستتان ندارد...

وگرنه عاشق غرور سرش نمی شود...

میان آن همه خواستن...


کسی را اگر دوست داری

 یک لحظه به نبودنش فکر کن

 دلت اگر نریخت ، دلش را نلرزان

 آسمان همیشه آبی نیست

 و آدمها همیشه از سمتی

 که فکر می کنند محکم ست ، می افتند

 هزار سال هم که بگذرد

 تلخی دهان آدمهای بریده را

 تمام شکرهای دنیا هم عوض نمی کند

 کسی را اگر دوست داری

 برایش همان باش که می خواهی باشد

 و یادت باشد

 تمام برگهای تقویم

 سهم تمام آدمها نمی شود...
[ شنبه 25 فروردین 1397 ] [ 08:49 بعد از ظهر ] [ melika t ] [ نظرات() ]